TTB Etik Bildirgeleri

# Adı Tarih Detay
1 TTB Etik Bildirgeleri (tümü) 07.05.2020
2 Hekimlik ve İnsan Hakları Bildirgesi 07.05.2020
3 Hekimlerin Toplumsal Sorumlulukları Bildirgesi 07.05.2020
4 Hekim Hakları Bildirgesi 07.05.2020
5 Hasta Hakları Bildirgesi 07.05.2020
6 Aydınlatılmış Onam Bildirgesi 07.05.2020
7 Mahremiyet Hakkının Korunmasına İlişkin Bildirge 07.05.2020
8 Tıbbi Genetik Veriler Bildirgesi 07.05.2020
9 Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarar Bildirgesi 07.05.2020
10 Geleneksel, Alternatif Ve Tamamlayici Sağlik Uygulamalari (GATSU) Bildirgesi 07.05.2020
11 Yaşamın Başlangıcına İlişkin Bildirge 07.05.2020
12 Yaşamın Sonuna İlişkin Bildirge 07.05.2020
13 Palyatif Bakım Hizmetleri Bildirgesi 07.05.2020
14 Sağlık Hizmetlerinde Yüksek Teknoloji Kullanımına İlişkin Bildirge 07.05.2020
15 Hekim-Endüstri İlişkisi Bildirgesi 07.05.2020
16 Organ Aktarımlarına İlişkin Etik Bildirge 07.05.2020
17 Kök Hücre Araştırmaları ve Tedavilerine İlişkin Bildirge 07.05.2020
18 Tıp Eğitimi Etiği Bildirgesi 07.05.2020
19 Araştırma Etiği Bildirgesi 07.05.2020
20 Yayın Etiği Bildirgesi 07.05.2020
21 Çalışan Sağlığı Bildirgesi 07.05.2020
22 Silahlı Çatışma, Yerinden Edilme ve Göçe Zorlanmaya İlişkin Bildirge 07.05.2020
23 Beslenme ve Gıda Güvenliği Bildirgesi 07.05.2020
24 Çevre Sağlığı Bildirgesi 07.05.2020
25 Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Bireylere İlişkin Bildirge 07.05.2020
26 Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelim Eşitliği ve Sağlık Hizmetleri Bildirgesi 07.05.2020
27 Kızlık Zarı Kontrolü ve Onarımında Hekim Tutumu Bildirgesi 07.05.2020
28 Medya Ve Sağlık Bildirgesi 07.05.2020
29 İş Bırakma Eylemi Bildirgesi 07.05.2020