Türk Tabipleri Birliği (TTB) Doğu ve Güneydoğu illeri tabip odaları bölge toplantıları, 19 Ağustos 2023 günü Van’da ve 20 Ağustos 2023 günü Batman’daki hekim buluşmaları ile devam etti. Toplantılara TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Aydın Şirin ve Dr. Onur Naci Karahancı da katıldı.

TTB’nin ve tabip odalarının çalışmaları hakkında sunum yapılmasıyla başlayan toplantılarda, Şubat 2023 depremleri sonrası bölgede yürütülen çalışmalar aktarıldı. Tabip odalarının afetlere hazır olacak şekilde altyapılarının güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulurken, bölge tabip odalarının koordinasyonunu sağlamak üzere bir grup oluşturulması kararı alındı. TTB’nin önümüzdeki dönem mücadele programının da ele alındığı toplantılarda, özellikle TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davanın 10 Kasım 2023’te görülecek duruşmasına güçlü bir katılım sağlanması kararlaştırıldı. Ekonomik krize ve yürütülen politikalara bağlı olarak emek sömürüsünün derinleştiğine dikkat çekilen toplantılarda, “Emek Bizim Söz Bizim” sürecinin devam ettiği ve mücadelenin büyütülmesi gerektiği de vurgulandı.