TTB yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Toplum Ruh Sağlığı dosyasının ilk bölümünü içeren yeni sayısı yayımlandı. Dosya editörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi M. İrem Yıldız’ın yaptığı dosyada toplum ruh sağlığı kavramı, sosyal belirleyicileri, toplum ruh sağlığı hizmetlerinin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu ve çeşitli örgütlenme modelleri, toplum ruh sağlığı için risk yaratan toplumsal olaylar ve ilişkili ruhsal bozukluklarla ilgili koruyucu ruh sağlığı hizmeti kapsamındaki önlemler ele alınıyor. İki bölümden oluşan dosyanın ilk bölümünde yedi yazı yer alıyor. Makalelere derginin web sayfasından erişilebiliyor.

1978’de yayın hayatına başlayan Toplum ve Hekim, geçen ay pandemi sürecinde yenilenen web sayfası ile 42 yıllık makale arşivini de erişime açmıştı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelere de web sayfasından tam metin ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim web sayfasına http://www.belgelik.dr.tr/toplumhekim/ web adresinden erişilebiliyor. Sayfada abonelik bilgilerine de ulaşmak mümkün.