Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ile Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 17 Ekim 2022 günü Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan randevu talebinde bulundu.

Kadın ve üreme sağlığı konusunda uzun süredir yaşanan sorunlara dikkat çekilen randevu talebinde, TTB’nin hem bu sorunları konuşmak hem de görüş ve taleplerini paylaşmak istediği belirtildi.