Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Halk Sağlığı Kolu, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla, bu yıl 26. kez düzenlenen “Dünya Su Günü”nün ana başlığı “herkes için su” olarak belirlendi. TTB’den yapılan açıklamada, suyun sağlık için en temel insan hakkı olduğu hatırlatılarak, herkese yeterli ve sağlıklı suyun ücretsiz olarak sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklama şöyle:

 

BASIN AÇIKLAMASI

HERKESE YETERLİ ve SAĞLIKLI SU ÜCRETSİZ OLARAK SAĞLANMALIDIR!

1993 yılında bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kararı gereği her yıl 22 Mart günü toplumların dikkatini suyun önemine çekmek için düzenlenen “Dünya Su Günü” bu yıl 26. defa düzenleniyor. Bu yıl belirlenen ana başlık ise ‘herkes için su’

Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü’nün rakamlarına göre günümüzde dünyada 2.1 milyar insanın evlerinde güvenli içme ve kullanma suyu bulunmuyor. 1.8 milyar insan ise hiçbir dezenfeksiyon işleminden geçirilmemiş güvensiz suları tüketmek zorunda kalıyor. Ülkemizde de durum çok iç açıcı değil; Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2016 yılı rakamlarına göre belediye sınırları içinde yaşayan 73 587 583 kişiye içme ve kullanma suyu sağlanırken; bu nüfusun sadece  %55’ine arıtılmış; yani güvenli su verilebiliyor. Nüfusun %45’ine ise kaynağından alınan suyu gerektiği kadar arıtılmadan veriliyor. Bu durum ülkemiz için kabul edilemez bir tablodur. Bu durum nedeni ile başta su yolu ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları olmak üzere ciddi sağlık tehlikeleri ortaya çıkartmaktadır.

Oysa 1993’te Dünya Su Günü kutlanmaya başlandığında 2030 yılına kadar dünyanın her tarafında herkesin yeterli, sağlıklı ve arıtılmış suya kolayca erişebilmesi hedefi konmuştur. 2030 yılına çok az kalmasına rağmen belediyelerimizin sağlıklı su götürmekle yükümlü oldukları nüfusun neredeyse yarısına hiçbir arıtma işleminden geçmemiş su vermesi; nüfusun diğer yarısı için mevcut olan içme suyu tesislerinin de genelde eski teknolojili konvansiyonel tesisler olması kabul edilemez bir durumdur. Bu dramatik durumun yerel seçimlerin yaklaştığı bu dönemde hiçbir parti; hiçbir aday tarafından gündeme taşınmaması da üzücüdür.

Bir kez daha açıkça belirtiyoruz; yeterli, temiz ve güvenilir suya erişim en temel insan hakkıdır. Birleşmiş Milletler de bu temel insan hakkını 2010 yılında kabul etmiş ve o yıldan bu yana sürekli olarak vurgulamaktadır. Birleşmiş Milletlerin 2010 yılında aldığı bu karara göre dünyanın her yerinde ayrımcılığa uğramadan tüm insanlar kişisel ve ev kullanımı için yeterli, güvenilir suya uygun bir fiyatla ulaşabilmelidir. 

TTB olarak bu yıl 26. kutlanan Dünya Su Gününde toplumumuzun sağlıklı suya erişim hakkı için aşağıdaki taleplerimizi yeniliyoruz:

  • Tüm yerel yönetimlerimizin sorumlu oldukları nüfusa yeterli, temiz ve güvenilir su sağlamalıdır.
  • Tüm yerel yönetimlerimiz ‘su arıtımı’ için gerekli yatırımları bir an önce yapmalı ve su kaynağından alındıktan sonra fiziksel, biyolojik ve gerekli ise kimyasal arıtımdan geçirilerek insanların kullanımına verecek tesisleri kurmalıdır.
  • Eski teknolojili konvansiyonel su arıtım tesisleri de bir an önce çağın gereklerine uygun teknolojiler kullanılarak yenilenmelidir.
  • Suyun sağlık için en temel insan hakkı olduğu göz önünde bulundurularak topluma yeterli miktarda su ücretsiz veya çok düşük ücretle sağlanmalıdır.

TTB olarak en temel insan hakkımız olan kişisel ve ev kullanımı için yeterli, güvenilir suya ücretsiz olarak ulaşım hakkının savunucusu olmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
TTB Halk Sağlığı Kolu