Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve TTB Hukuk Bürosundan Av. Mustafa Güler, Sonbahar dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının, bazı soruların iptali için açılan davalar sebebiyle halen açıklanmamış olmasının yarattığı sorun ve çözüm önerilerini ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile paylaştı.

TTB, 20 Eylül 2016 tarihinde yapılan TUS sonuçlarının açıklanmamış olması sebebiyle, 1 Kasım 2016 tarihinde ÖSYM’ye yazılı başvuruda bulunarak, sonuçların bir an önce açıklanmasını talep etmiş, bunu sağlayabilmek için yapılabilecek katkıları paylaşmak üzere, ÖSYM Başkanı Demir’den randevu talebinde bulunmuştu. (İlgili haber için tıklayınız)

Konuyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile 17 Kasım 2016 tarihinde bir görüşme yapan TTB Heyeti, adayların uzmanlık eğitimine başlamalarının gecikmesinin öğrenim hakkını ihlal etmesinin yanı sıra, tıpta uzmanlık eğitiminin uygulama içinde yapılması sebebiyle, eğitim ve hizmet sunumunda da aksamalara sebep olduğunu bildirdi.

İtiraza uğrayan soruların bilimsel değerlendirmesinde TTB’nin, uzmanlık dernekleriyle birlikte sahip olduğu bilimsel bilgi birikimiyle hızlı bir şekilde destek olabileceği ifade edilirken, sekiz soru ile ilgili olarak açılan davaların, bilimsel bilgiye uygun bir kararla ve bir an önce sonuçlanması için TTB’nin yapabileceği katkılar aktarıldı.

ÖSYM Başkanı Demir, ivedi yargılama usulünün yarattığı olanaklarla kısa zamanda karar verilmesi için çaba gösterdiklerini, bu konuda TTB’nin katkılarını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

TUS sonuçlarının açıklanabilmesi için gerekli girişimler TTB tarafından devam edecek; gelişmeler meslektaşlarımızla paylaşılacaktır.