1 Eylül Dünya Barış Günü’nde barışın iyileştirici gücüne ihtiyacımızı dile getiriyoruz, çünkü insanlık tarihi boyunca savaş ve şiddetin bir halk sağlığı sorunu olduğunu, erken ölümlerin ve hastalıkların en önemli nedenlerinden biri olduğunu biliyoruz.

Sürdürülebilir demokratik hayat için sömürüsüz ve barışçıl bir ortam dışında seçeneğimiz yoktur. Savaş ve şiddetin olmadığı, eşit, özgür, adil bir dünyada yaşamak için hep birlikte çaba zamanı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi