Türk Tabipleri Birliği (TTB), tıp fakültesi bulunan kimi üniversitelerde hekimlerden yasaya aykırı bir biçimde “güvenlik soruşturması formu” doldurmasının istenmesi üzerine tüm üniversite rektörlüklerine bir yazı gönderdi.

Yazıda Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca sadece kamu görevine ilk defa atanacak hekimler hakkında arşiv araştırması yapılabileceği, halen kamuda görev yapan hekimlerin atamalarında bu düzenlemenin söz konusu olamayacağı belirtildi.

Anayasa ile tanınmış yetkilerin kötüye kullanımının suç olduğunun hatırladığı yazıda TTB ve Hukuk Bürosu’nun uygulamaların takipçisi olacağının altı çizildi.

Yazının tamamı için tıklayın.