Türk Tabipleri Birliği (TTB), kamu görevinden ihraç edilen tıpta uzmanlık öğrencilerinin, uzmanlık eğitimlerine devam etmelerinin önünde hukuki bir engel bulunmadığını bildirdi.

TTB tarafından yeni açılan OHAL/KHK başlıklı portalda yer alan açıklamada, kamu görevinden ihraç edilen tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim haklarının devam ettiğine ilişkin hukuki dayanaklara yer verildi.

Buna göre; uzmanlık eğitimine son verilmesini gerektiren nedenler 1219 Sayılı Yasa uyarınca çıkarılan Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nde yer alıyor ve buradaki nedenler dışında hekimlerin asistanlıkla ilişkilerinin kesilmesi haksız ve hukuka aykırı olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlık eğitiminin 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası’nda tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretim türü olarak  tanımlandığı, ayrıca Anayasanın 17, 27 ve 42. maddelerinin, eğitim-öğretim hakkı, bilim özgürlüğü ve maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı kapsamında yer alan bu hakka dayanak oluşturduğu vurgulanıyor.  

TTB’nin Sağlık Bakanlığı’na defalarca bu durumdaki hekimlerin sorunlarını aktardığı, eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasını istediğine yer verilen açıklamada, yarım kalan uzmanlık eğitimini tamamlamak isteyen tıpta uzmanlık eğitimi öğrencilerinin Rektörlüklere başvuru yapabilecekleri, kabul edilmemesi halinde süresi içinde idare mahkemelerine dava açabilecekleri bilgisi veriliyor. Örnek başvuru dilekçesi ve dava dilekçesinin  ilgili tabip odaları ve TTB’den edinilebiliyor.

Açıklamanın tam metnine yeni açılan OHAL/KHK portalından ulaşılabilir