1 Eylül 2016 tarihli Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan Hekim Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Mihriban Yıldırım'ın göreve iade edilmesi ve yerel basında linçe varan haberlere yönelik KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi (MK) Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner, Trabzon KESK Şubeler Platformu dönem sözcüsü, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve asistanları destek verdiler.

Basın açıklamasında söz alan TTB MK Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB MK'in 15 Temmuz'un ertesi günü darbeye karşı açık tutum aldığını ve darbelere karşı başarının tek şartının demokrasi olduğunu kamuoyuyla paylaştığını, ancak gelinen aşamada açık bir baskı rejiminin yaşandığını ifade etti.

15 Temmuz'dan bugüne yaklaşık 2400 hekimin ihraç edildiğini, bu hekimlerden 200'ünün TTB aktivisti, yöneticisi olduğunu bu hekimlerin sağlık hakkı, iyi hekimlik, barış, özgür üniversite, laiklik ve demokrasi mücadelesi veren, darbeyle yakından uzaktan ilişkisi olmayan hekimler olduğunu dile getirdi.

KTÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Dr. Mihriban Yıldırım'ın öğrenciliğinden bu yana gericiliğe karşı açık bir mücadele verdiğini; kadınların özgürlük, toplumun sağlık hakkı, bilimsel ve toplumcu tıp eğitimi mücadelesinde önlerde yer aldığını, adının bir tarikat yapılanmasıyla birlikte anılmasının kabul edilemeyeceğini belirten Dr. Yılmaz, hakkında herhangi bir hukuki kanıt olmayan Dr. Mihriban Yıldırım'ın biran önce göreve iade edilmesini talep etti.

Konuşmasının sonunda yerel basında Dr. Mihriban Yıldırım hakkında çıkartılan ve karalama kampanyasından ibaret olan haberlere toplumun itibar etmemesini isteyen Dr. Yılmaz, iftira niteliğinde olan bu haberlere yönelik gerekli hukuksal sürecin başlatılacağını ifade etti.