Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Ekibi’nin hazırladığı “21 Nisan 2023 Hatay Hızlı Değerlendirme Raporu” yayımlandı.

Hatay’a ilişkin genel gözlemlerin aktarılmasıyla başlayan raporda barınma konusunda yaşanan sorunlardan söz edildi. Hatay’daki birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri ile sağlık çalışanlarına ilişkin bilgilerin verildiği rapor; kısa, orta ve uzun vadeli önerilerin sıralanmasıyla son buldu.

“TTB 21 Nisan 2023 Hatay Hızlı Değerlendirme Raporu”nun tamamı için tıklayın.