Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen ve sağlıkta şiddet olgusunu tüm yönleriyle ele alıp şiddetle mücadele eden öznelerin bütüncül bir perspektif kazanmasını hedefleyen “Sağlıkta Şiddet Çalıştayı”, 16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

TTB’de gerçekleştirilen çalıştay, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın açılış konuşması ile başladı. AKP’nin iktidara geldiği günden bugüne hekimleri değersizleştirmeye çalıştığını ve iktidarın bu bayrağı önceki iktidarlardan devraldığını söyleyen Korur Fincancı, hekimlerin değersizleştirildiğinde tüketim nesnesi olarak tanımlanabildiğini ve kapitalizmin tüketim alanlarından birinin de sağlık olduğunu söyledi. Kışkırtılmış sağlık talebi ile beraber çalışma yoğunluğunun arttığını, böylece hekimlerin hastalarına ayırabildiği sürenin kısalmaya devam ettiğini dile getiren Korur Fincancı, sağlık hizmetinin nitelikli sunulabilme olanaklarının ortadan kalktığını ifade ederek “Sağlık sisteminin çökmesi bize şiddet olarak yansıyor” dedi. TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararına da değinerek bir diğer şiddetin de hekimlerin meslek örgütü olan TTB’ye yönelik olduğunu söyleyen Korur Fincancı, konuşmasında son olarak, “Çalıştaydan sağlıkta şiddeti önlemeye dair adımlar çıkarma umudunu taşıyoruz. Birlikte mücadelenin yollarını bulma umudu taşıyoruz ve tabii ki burada hepimiz TTB’nin bir parçası olarak meslek örgütümüzün varlığını ve mücadele hattını koruması için de ayakta olduğumuzu ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Dr. Mehmet Zencir, “Sağlıkta Şiddetin Epidemiyolojisi” ve siyaset felsefecisi Nilgün Toker, “Şiddete Uğramak” başlıklı anahtar sunumları gerçekleştirdi. Zencir, sunumunda sağlıkta şiddetin farklı ekollerce nasıl tanımlandığı, dünyanın farklı bölgelerindeki sıklığı, kök nedenlere dair önerilerin neler olduğu, sağlıkta şiddetle nasıl mücadele edilebileceği ve mücadelede hangi araçların kullanıldığı ile ilgili literatürdeki mevcut çalışmalardan bahsederken Toker ise, yapısal şiddet ve saldırganlık gibi şiddetle ilgili kavramlara değindi ve hekimlerin/sağlık çalışanlarının mağduriyet pozisyonundan çıkarak dönüştürücü politikanın öznesi haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıştayda daha sonra “Sağlık Hizmet Üretimi Sürecinde Dönüşüm”, “Güvenli Çalışma Ortamları”, “Toplumsal Şiddet”, “Cezasızlık Politikaları” ve “Mağduriyetten Özneleşmeye” başlıklı çalışma grupları oluşturularak sağlıkta şiddet olgusu farklı yönleriyle tartışıldı ve çözüm önerileri geliştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde ise çalışma gruplarının sunumları yapıldı ve sunumlar üzerinden tartışmaların yürütüldüğü bir forum gerçekleştirildi. Çalıştayda tartışılan konu başlıkları ve sonuçlar önümüzdeki günlerde TTB tarafından kitaplaştırılarak yayımlanacak.