Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Türk Tabipleri Birliği eski Merkez Konseyi Başkanları Prof. Dr. Gençay Gürsoy ve Prof. Dr. Özdemir Aktan ile İstanbul Tabip Odası eski Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında verilen hapis cezalarını kınadı. CPME, Türkiye’deki yetkililere, hekimlere ve akademisyenlere yönelik “terör örgütü propagandası” suçlamalarının tamamının düşürülmesi çağrısında bulundu.

CPME’den 20 Aralık 2018 tarihinde yapılan açıklamada, CPME Başkanı Dr. Jacques de Haller’in “Türkiye’de olup bitenlere karşı sessiz kalamayız” şeklindeki değerlendirmesine yer verildi. Türkiye’de hekimlerin, sağlıkçıların ve akademisyenlerin 2016 yılında hazırlanan ve hükümete sivillere yönelik şiddete son vermesi çağrısında bulunan bir dilekçeyi imzaladıkları için mahkûm edildiklerini belirten Haller, “Barış için çağrıda bulunmak ve hangisi olursa olsun savaşın yol açtığı büyük acı ve kayıplara dikkat çekmek tıp mesleği etiğiyle tam tamına uyumludur. Dünya Tabipler Birliği’ne katılıyor ve Türk Hükümeti’ne hekimleri ve akademisyenleri hedef alan bu devlet kampanyasına son vermesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Açıklamanın çevirisi için tıklayınız.

Açıklamanın orijinali için tıklayınız.