Diyarbakır, Van-Hakkari, Batman, Mardin, Ağrı, Bitlis, Muş ve Şırnak Tabip Odası temsilcileri 30 Mart 2016 tarihinde ortak yazılı açıklama yaparak, İzmir Valiliği tarafından açığa alınan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesini istedi.

Açıklamada, tabip odaları yöneticileri ve aktivistlerine yönelik baskı ve yıldırma politikalarının TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün açığa alınmasıyla iyice somutlaştığı belirtilirken, “Bu süreçte bir meslek örgütünün yaşananlara çanak tutan tavrını da kınıyoruz” denildi.

Bombaların patladığı, kentlerin yerle bir edildiği, yüzbinlerce insanın yerinden evinden ayrılmak zorunda kalarak, barınma, beslenme ve sağlık sorunları ile boğuştuğu bir ortamda barışa dair sözlerin çok değerli olduğuna yer verilen açıklamada, Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi.

30.03.2016

BASINA VE KAMUOYUNA

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih SÜRENKÖK 15 Aralık 2015 tarihinde bölgemizde yaşanan çatışmalı süreç ve sokağa çıkma yasaklarına dair İzmir de yapılan basın açıklaması gerekçe gösterilerek 29.03.2016 tarihinde İzmir Valiliği tarafından açığa alınmıştır.

Daha önce Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz'ın açığa alınarak memurluktan çıkarılma istemiyle disiplin kovuşturmasına tabi tutulması, Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamuran Yıldırım hakkında açılan davalar, Diyarbakır, Mardin, Batman gibi birçok ilde Tabip Odası Yöneticileri ve aktivisti hekimler ile ilgili açılan soruşturmalarla giderek artan baskı ve yıldırma politikaları TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenök 'ün açığa alınmasıyla iyice somutlaşmıştır.

Bizler savaşın en büyük halk sağlığı problemi olduğunu düşünen yaşatmayı temel amaç edinmiş bir mesleğin mensupları olarak savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Bu nedenle uğradığımız ve uğrayacağımız baskı ve yıldırma politikalarını kabul etmeyeceğiz. 

Her yerde bombaların patladığı, kentlerin yerle bir edildiği, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binaların yıkılarak karakola dönüştürüldüğü, yüzbinlerce insanın evlerinden ayrılmak zorunda kalarak; barınma, beslenme ve sağlık sorunları ile boğuştuğu bir ortamda barışa dair söylenen her sözün çok değerli olduğunu düşünüyoruz.

İzmirde Dr. Fatih Sürenkök'ün açığa alınmasına kadar giden süreçte bir meslek örgütünün tüm yaşananlara çanak tutan tavrını da kınıyoruz. 

Bizler aşağıda imzası olan Tabip Odaları hakkında açılan soruşturma sonuçlanmadan görevinden uzaklaştırılan Dr. Fatih Sürenkök 'ün görevine iade edilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla...

Diyarbakır Tabip Odası
Van-Hakkari Tabip Odası
Batman Tabip Odası
Mardin Tabip Odası
Siirt Tabip Odası
Ağrı Tabip Odası
Bitlis Tabip Odası
Muş  Tabip Odası
Şırnak Tabip Odası