Türk Tabipleri Birliği (TTB), 3 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali için Danıştay’da dava açtı.

Yönetmelik metninde yapılan “olgusal veri” kavramının açık ve anlaşılır olmadığına, herhangi bir çerçeve ve ölçüt belirlemediğine dikkat çekilen iptal dilekçesinde; “Yürütülecek görevin gerektirdiği niteliklerle ilgisi bulunmakta kast edilenin ne olduğu, gözlemlenebilir veya doğrulanabilir vakıa ifadesi ile anlatılmak istenen durumun veya halin içeriği belirsiz bırakılmıştır. Madde hükmü hukuk güvenliği ilkesine ve yasama yetkisinin devredilmezliği kuralına aykırıdır” denildi.

Yönetmeliğin ve yönetmeliğe dayanak yapılan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun altışar maddesinde iptal isteminde bulunulan dilekçede, ivedilikle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması ve telafisi imkansız zararlar oluşabileceği için yürütmenin durdurulması da talep edildi.