İstanbul Üniversitesi’nin de aralarında olduğu birçok köklü kurumun bölünmesini öngören yasa tasarısının TBMM’de tekrar görüşüleceği 8 Mayıs 2018, Salı günü 12.30’da İstanbul Üniversitesi Bileşenleri Beyazıt Ana Kapı önünde bir açık hava ders etkinliği ve basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Öğretim üyelerinden öğrencilere, üniversite mensuplarından vatandaşlara dek yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in konuşmasıyla başladı.

Dr. Tükel; “Bildiğiniz gibi 13 üniversitenin bölünmesini içeren bir yasa tasarısı, önce komisyona geldi, şimdi de Meclis genel kurulunda; bugün oylanması bekleniyor. Biz başından beri bu bölünmeye karşı olduğumuzu ifade ettik. Ve şunu öğrendik; yıllardır bu bölünme konuşuluyor, tartışılıyormuş fakat hiçbir İstanbul Üniversitesi mensubu, hiçbir akademisyen, üniversitedeki hiçbir üye bu yasa tasarısından, bu tür kararlardan haberdar değildi. Gerekçe olaraksa ikna edici bir argüman getirilemediğini gördük; büyüklük ya da öğrenci sayısının fazla olması, bölünme için hiçbir şekilde gerekçe oluşturmuyor. Dünyada öğrenci sayısı açısından İstanbul Üniversitesi kadar ya da ondan daha büyük olan çok sayıda üniversite olduğunu biliyoruz. Biz itirazlarımızı burada, Beyazıt’ta, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde dile getirdik güçlü bir şekilde. Bugünse önemli bir gün; biraz önce de söylediğim gibi genel kurulda oylama yapılması bekleniyor. Burada açık hava dersleri vererek ve sonrasında da meclise tekrar buradan seslenerek itirazımızı yükselteceğiz, sesimizi TBMM üyelerinin duymasını isteyeceğiz. Çok net olarak şunu tekrar söyleyelim; bu yasa tasarısı TBMM’den çekilmelidir. Açık hava dersleri olarak öğretim üyesi arkadaşlarımız birazdan buradan görüşlerini açıklayacaklar. Bugünün önemine binaen burada bir ders etkinliği biçiminde kendimizi ifade etmek, arkasından da oluşturduğumuz kısa bir bildiriyi sizlerle paylaşmak istedik” dedi.

Ardından sırasıyla;

Prof. Dr. Tamer Demiralp, "Akademisyen Yetiştirmede Çok Disiplinli Çalışmaların Önemi",

Doç. Dr. Esra Arcan, "Katılımcı Üniversite Kavramı ve Üniversitede Karar Alma Süreçleri" konulu dersleri verdiler.

Derslerin ardından İstanbul Üniversitesi Bileşenleri adına ortak basın açıklamasını Prof. Dr. Zeynep Solakoğlu kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada üniversiteleri bölen yasa tasarısının geri çekilmesi talebi yinelendi.