22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan birçok hekim ihraç edilmiştir. Aralarında Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Taha  Karaman ve  Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen ile Tabip Odalarımızın Yöneticileri ve üyeleri de bulunmaktadır. 

Bilinmelidir ki, üyelerimiz ve yöneticilerimiz olan hekimler Türkiye’de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için bugün hedef seçilmişlerdir. Bunun yanında, bunca hekimin ihraç edilmesi ile sağlık hizmetlerinde ve eğitiminde doğan büyük boşluğun yeri doldurulamaz bir hal almış, halkımızın sağlık hizmetlerine erişimin bağlamında belirgin bir aksaklığa neden olmuştur.

Defalarca söyledik, hekimlerin, akademisyenlerin haksız, hukuksuz, nedensiz bir şekilde görevlerinden ihraç edilmeleri ne olağanüstü hal ne de darbe girişimi ile ilgilidir; bunun adı cadı avıdır. Akıl almaz boyutlara ulaşan bu durum, Dünya Tabipler Birliği ve Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi tarafından da değerlendirilmiş , tüm dünyadan meslektaşlarımız tarafından kınanmıştır. 

Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına bir an evvel yeniden kavuşabilmeleri için verdiğimiz mücadeleden bir adım geri durmayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız. 

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi