Balıkesir Tabip Odası’nca düzenlenen “II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar” paneli, 7 Haziran 2017 tarihinde Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Dr. Özcan Yılmaz’ın yaptığı panele, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmail Birincioğlu ve TTB Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler konuşmacı olarak katıldılar.