Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi önceki dönem başkanlarından Dr. Füsun Sayek’in 16 Ekim 2006’da aramızdan ayrılmasının üzerinden 17 yıl geçti.

Dr. Füsun Sayek’in Türkiye hekimlik ortamı için değerini her geçen gün daha fazla anlıyor, mücadelesinden güç almaya devam ediyoruz. 

Anısına saygıyla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi