Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin 15’incisini 27 Şubat 2023 tarihinde “Deprem Bölgesinde Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimi” temasıyla gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleştirilen toplantıda TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç ile birlikte 21-25 Şubat 2023 tarihleri arasında deprem bölgesinde hekimler/sağlık emekçileriyle gerçekleştirdikleri buluşmalar hakkında bir bilgi aktardı. Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye’de sağlık kurumlarını, sağlık birimlerini ve geçici barınma alanlarını ziyaret ettiklerini belirten Korur Fincancı, bu bölgede sağlık kurumlarında yaşanan yıkım nedeniyle pek çok sağlık birimine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sağlık hizmeti sunumunun bölgede olanaksız hale gediğini kaydeden Korur Fincancı, bölgedeki sağlık emekçilerinin sorunlarını dinlediklerini, bu sorunlara ne tür çözümler üretilebileceği konusunda alanda değerlendirmeler yaptıklarını vurguladı.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) II. Başkanı Dr. Orhan Odabaşı, bültende “Depremden Etkilenen İllerde Tıpta Uzmanlık Eğitimi” başlıklı bir sunum yaptı. Odabaşı, sunumunda deprem bölgesindeki illerde öğretim üyesi, uzman, uzmanlık öğrencileri ile ilgili verileri paylaşırken, uzmanlık eğitimini sürdürmek isteyen ancak depremden etkilenen uzmanlık öğrencilerinin geçici görevlendirmelerle başka illerde yer almasının daha doğru olacağını savundu. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın “Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”ni hatırlatan Odabaşı, yönetmeliğin uygulanmasının birçok sorunu geçici olarak çözebileceğini belirtti. Odabaşı, “Tıp eğitiminin gerçek öznesi öğrencilerdir. Öğrencilerin, eğitimin her aşamasına etkin katılımı eğitimin niteliğini yükseltecektir. Toplum sağlığı için bu vazgeçilmez bir gerekliliktir” ifadelerini kullanarak görevlendirme süreçlerine tıp öğrencilerinin katılımının önemine değindi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’ndeki asistan hekimlerin taleplerini de aktaran Odabaşı, bu konudaki sorunları ve çözüm önerilerini iletmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nu toplantıya çağırdıklarını fakat henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

TTB Merkez Konseyi önceki dönem başkanlarından Dr. Raşit Tükel ise, afet koşullarının tıp eğitimindeki sorunları gün yüzüne çıkardığının altını çizerek, tıp eğitiminin olağandışı koşullara hazırlıklı olmadığını, bu dönemde tüm sorumluluğun öğrencilere verildiğini aktardı. Ayrıca Tükel, gündeme gelen çevrimiçi eğitimin altyapı koşullarının uygun olmadığını, başka illerde eğitimine devam edecek misafir ya da özel öğrencilerin barınma ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmamasının daha büyük sorunlara neden olacağını kaydetti.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu üyesi Dr. Fatma Naime Kırlı bültende söz alarak deprem bölgelerinde asistan hekimlerin teorik ve pratik eğitim alma sürecinin tamamen aksadığını, bu konuda bir planlamanın da olmadığını belirtti. Konuşmasında asistan hekimlerin eğitimlerine dair belirsizliğe vurgu yapan Kırlı, asistan hekimlerin hizmet verici konumda olduğunu kaydetti.

TTB Tıp Öğrencileri Kolu üyesi Ahmet Bilge ise, deprem bölgesindeki tıp fakültesi öğrencilerinin sorunlarını aktardı. Bilge bölgedeki tıp fakültelerinin eğitim uygulamaları konusundaki farklılıklara değinerek bunun ciddi belirsizlikler ürettiğinin altını çizdi. Diğer illerdeki fakültelere geçmek isteyen öğrencilerin gittikleri illerde barınma sorunu yaşadığını, bu konuda kamu erkinin sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi. Bilge, öğrencilerin yüz yüze ve nitelikli bir eğitim almaları için barınma koşullarının iyileştirilmesi, misafir öğrenci statüsünün kabul edilmesi ve depremzede öğrencilere psikososyal destek sağlanması gerektiğini ifade etti.İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri