“Tababet İçin Adalet” ana talebi ve temasıyla düzenlenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 70. Büyük Kongresi, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü, Ankara’da Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongre, Divan seçimi ile başladı. Divan Başkanlığına Dr. Funda Obuz, Başkan Yardımcılığına Dr. İncilay Erdoğan, Divan üyeliklerine Dr. Mürşit Enis Akyüz ve Dr. Onur Naci Karahancı’nın seçilmesinin ardından, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, kongrenin açış konuşmasını gerçekleştirdi. Adıyaman konuşmasına "Savaş bir halk sağlığı sorunudur" açıklaması yaptıkları için hapis cezası alan 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin adlarını sayarak başladı. Adıyaman isimleri sayarken, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin hepsi salonda bulunanlar tarafından ayrı ayrı alkışlandı.

“Yalnız hekimler için değil, toplumun tüm kesimleri için ‘adalet’ istiyoruz”

TTB 70. Büyük Kongresi’nin, adalet talebinin herkes için ihtiyaç haline geldiği bir dönemde yapıldığına işaret eden Adıyaman, Kongre’de bu talebi yalnız hekimler adına değil, toplumun tüm kesimleri adına dillendireceklerini vurguladı.

Türkiye’de tarihin en büyük ve en önemli krizlerinden birinin yaşandığına dikkat çeken Adıyaman, enflasyon, pahalılık, döviz artışı, işsizlik gibi parametreler üzerinden görünürlük kazanan krizin, sadece ekonomik değil, siyasal, sosyal, kültürel krizlere, esasen toplumsal bir krize dönüşmüş durumda olduğunu kaydetti. Adıyaman, sağlık ortamı ve hekimlerin de doğal olarak bu kriz ortamından etkilendiğini, hekimler olarak mesleklerini her açıdan kırılgan bir iklimde yaşama geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

“TTB tarihinde bir ilk”

Bu konuşmayı, TTB adına yapılan basın açıklamalarından dolayı diğer Merkez Konseyi üyeleriyle beraber 20 ay hapis cezasına çarptırılmış bir TTB başkanı olarak yaptığını belirten Adıyaman, bu durumun Türkiye tarihinde ilk kez yaşandığını ve dünyada da benzer bir örneği olmadığını kaydetti. Adıyaman, TTB’nin darbe dönemleri başta olmak üzere defalarca yargılandığını, ancak hekimliğin evrensel değerleri açısından tartışmasız ve haklı görüldüğü için bu yargılamaların hiç birinin daha önce hapisle sonuçlanmadığını söyledi.

Adıyaman şöyle konuştu:

“Türk Tabipleri Birliği’nin daha önce olduğu gibi haklılığı ortaya çıkacaktır. Türk Tabipleri Birliği’nin analizleri, öngörüleri her zaman doğru çıkmıştır. Burada da zaten tartışacak bir nokta yoktur. Ant içtik. Vicdan, iyi hekimlik değerleri dedik. Tehdit ediliyor bile olsak, tıbbi bilgimizi insan haklarını çiğnemek için kullanmayacağımıza yemin ettik. Yaşamdan ve yaşatmaktan yana olan biz hekimler, ağacımıza, toprağımıza, ormanlarımıza, kentimize, mesleğimize ve halkın sağlığına sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Adıyaman’ın konuşmasının tam metni

Dünya Tabipler Birliği yöneticilerinden destek mesajı

Adıyaman’ın konuşmasının ardından, 2016-2018 TTB Merkez Konseyi üyelerinin yargılama sürecine ilişkin olarak hazırlanan video gösterimi yapıldı ve Dünya Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Franck Ulrich Montgomery ile Dünya Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber’in TTB’ye ve Türkiye’deki hekimlere gönderdiği destek mesajı okundu.

DTB yöneticilerinin destek mektubu

Milletvekilleri, siyasi partiler, sendikalar ve meslek örgütlerinden büyük destek

TBMM Başkanvekili ve HDP Mardin Milletvekili Prof. Dr. Mithat Sancar, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Cihangir İslam, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, DİSK Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türk Dişhekimleri Genel Sekreteri Gülay Özdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, konuşmalar yaparak TTB Merkez Konseyi’ne ve eşitlikten, demokrasiden, özgürlükten ve iyi hekimlikten yana olan tüm hekimlere destek mesajlarını ilettiler. Kongreye katılan konuklar arasında CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Tüm Emekli Sen Genel Sekreteri Ali Sürücü, İzmir Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, TTB 70. Büyük Kongresi’ne katılan konuklar arasında yer aldı.

Basın açıklaması: Adalet herkesin ihtiyacıdır!

Konuk konuşmalarının ardından, öğle saatlerinde kongreye verilen arada tüm konukların katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. TTB İkinci Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu’nun okuduğu açıklamada, onbinlerce hekimin oyuyla seçilmiş TTB yöneticilerinin savaş karşıtı ve barış yanlısı açıklamaları nedeniyle hapisle cezalandırılmasının, darbeler dâhil Türkiye’nin hiçbir döneminde karşılaşılmamış bir utanç tablosu olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Adaletsizlik ve hukuksuzluğu, tabip odalarımız, meslektaşlarımız ve mücadele dostlarımızın birleşik gücüyle ve TTB’nin mücadeleci niteliği ve değerleriyle durduracağız” denildi. “Savaşlar her zaman olduğu gibi bugün de halk sağlığı sorunudur” denilen açıklamada, sadece hekimlerin değil, bu dönemin muktedirleri dâhil, bu ülkede yaşayan herkesin adalete ihtiyaç duyacağı vurgulanarak, “Muhalefetsiz bir ülke özlemindekilere karşı, herkesi adalet, hukuk ve demokrasi mücadelesine davet ediyoruz” denildi.

Basın açıklamasının tam metni

Kloiber’den 70. Kongre’ye video mesajlı destek

Kongrenin öğleden sonraki oturumuna DTB Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber’in TTB 70. Büyük Kongresi’ne destek amacıyla gönderdiği video mesajıyla devam edildi.

Çalışma Raporu ve Mali Rapor’un sunulması

TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın TTB’nin bu dönemdeki faaliyetlerini içeren Çalışma Raporu’nu sunmasının ardından, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör Mali Rapor’un sunumunu yaptı.

Sami Selçuk’tan Türkiye Hukuk Sistemi ve TTB Davası üzerine konuşma

Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Dr. Sami Selçuk da, TTB 70. Büyük Kongresi’ne katılarak Türkiye Hukuk Sistemi ve TTB Davası üzerine kapsamlı bir konuşma yaptı. Demokrasi ve adalet arayışının hangi aşamalardan geçtiğini tarihsel örnekler üzerinden aktaran Sami Selçuk, bilim ve inanç alanının birbiriyle kesinlikle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin uygar bir ülke haline gelmesi için düşünce özgürlüğünün önünün açılması gerektiğini belirten Selçuk, “Türkiye, toplumu düşünce özgürlüğünün nimetlerinden faydalandırmak zorundadır” diye konuştu.

TTB Merkez Konseyi’nin onurlu duruşunun önünde saygıyla eğiliyoruz

Selçuk’un ardından İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel de TTB Davası üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması yapan TTB Merkez Konseyi’nin onurlu bir duruş gerçekleştirdiğini belirten Yücel, “Bu duruşa gıptayla bakılır, bu duruşun önünde saygıyla eğilinir” dedi. Yücel, TTB’ye ve “eşitlik, özgürlük, demokrasi ve iyi hekimlik” talebini dile getiren tüm hekimlerin her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

TTB ve Tabip Odaları temsilcilerinin konuşmaları

Yücel’in konuşmasının ardından, TTB eski başkanlarından Dr. Erdal Atabek video mesajı ile, TTB 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Diyarbakır Tabip Odası eski başkanlarından Dr. Mahmut Ortakaya, Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Lütfi Çamlı, 1994-1996 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Selim Ölçer, TTB eski Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Zeki Gül, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, Denizli Tabip Odası delegesi Prof. Dr. Gökhan Önem, Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem, Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Ebru Atilla, 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan, 2010-2012 dönemi TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut ve emekli hekimler adına Dr. Ülkü Aydın da konuşmalarıyla TTB 70. Büyük Kongresi’ne hitap ettiler.

Raporların oya sunulması ve oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, tahmini bütçe oylaması yapıldı. Karar önerilerinin sunulması ve oylanmasının ardından kongre sona erdi.