Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odaları yönetimleri ile düzenlediği toplantılar kapsamında 22 Kasım 2022 günü İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Son dönemde Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarına yönelik antidemokratik müdahale çabalarının ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik hukuksuz uygulamaların değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki dönemde yürütülecek ortak faaliyetler ele alındı.