Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve tabip odaları, 28 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Genel Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen 14 Mart programı kapsamında, 20-26 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” etkinliklerini başlattı.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları, 14 Mart Tıp Bayramı'na giderken; hekimlerin, her şeye rağmen, hastalardan ayrıntılı bir görüşmeyle anamnez alabilmeleri; gerekli muayeneleri, tanı ve tedaviye ilişkin bilgilendirmeleri, sağlık eğitimini yapabilmeleri ve hastalarla sağlıklı bir iletişim kurabilmelerine olanak sağlayacak düzenlemelerin yapılmasını talep ediyorlar.

“Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik” etkinlikleriyle; sağlık alanındaki sorunların her geçen gün arttığı, iyi hekimliğin giderek kan kaybettiği, nitelikli sağlık hizmeti sunabilmenin koşullarının daha da tahrip edildiği bir ortamda, iyi hekimlik yapmamızın önündeki engelleri ve hastalara yeterli süre ayırma talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

 

Tabip odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.

“Beş Dakikada Muayeneye Hayır… Hastaya Yeterli Süre” başlıklı açıklama için tıklayınız.