Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski Merkez Konseyi üyesi, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu üyesi ve eski Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. İlhan Diken, aramızdan ayrılışının 4. yılında mezarı başında anıldı.

Diyarbakır’da Yeniköy Mezarlığı’nda 19 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen anma törenine, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, TTB eski Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi (THİV) Prof. Dr. Ümit Biçer, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici, Diyarbakır İHD Şube Başkanı Abdullah Zeytun, Diyarbakır SES Şube Eş Başkanı Recep Oruç, Diyarbakır Tabip Odası eski Başkanı ve HDP milletvekili adayı Dr. Selçuk Mızraklı ile Diken’in ailesi, yakınları ve hekim dostları katıldı.