Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nca, anne ve bebek ölümlerinin azaltılarak önlenmesi amacıyla, başta bağışıklama olmak üzere koruyucu yöntemlerin ele alınması amacıyla düzenlenen “Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama” başlıklı çalıştay, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde Şanlıurfa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.   

Anne ve bebek ölümlerinin bölgesel eşitsizlikler, ayrımcılık, yetersiz sağlık hizmeti koşulları bütünselliğinde ele alınmasının planlandığı çalıştayda, “anne ölümleri”, “bebek ölümleri” ve “bağışıklama” başlıklarında grup çalışmaları yürütülecek.

Çalıştay programı şöyle:

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AİLE HEKİMLİĞİ KOLU

‘AİLE HEKİMLİĞİNDE ANNE/BEBEK ÖLÜMLERİ VE BAĞIŞIKLAMA’

ÇALIŞTAY  PROGRAMI

11-12 OCAK 2020 ŞANLIURFA

11 Ocak 2020 Cumartesi

09.00               Kayıt

O9.30              Açılış Konuşması Tanışma ve Beklentilerin alınması

10.00               Anne bebek ölümleri / Prof.Dr.Mehmet Zencir

11.00-11.15    Ara

11.15-12.00    Aile Hekimliğinde Anne bebek ölümleri ve bağışıklama / Dr.Emrah Kırımlı-Dr.Bulut Ezer

12.00-12.30    Çalıştay gruplarının belirlenmesi

12.30-13.30    Yemek arası

13.30-15.30    Grupların çalışması

15.30-17.30    Çalışma gruplarının sunumları

 

12 Ocak 2020 Pazar

09.00-11.00    Çalışmaların değerlendirilmesi

11.00-11.15    Ara

11.15-12.30    Sonuç bildirgesinin tartışılması 

 Yer: Şanlıurfa Tabip Odası

Çalıştay Grupları

1.Anne ölümleri

2.Bebek Ölümleri

3.Bağışıklama