14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamda Bursa’da düzenlenen “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 14 Mart 2019 günü Bursa Akademik Odalar Birliği Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açılış konuşmasının ardından, Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Daha sonra, kolaylaştırıcılığını TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın üstlendiği ve TTB Tıp Eğitimi Kolu Başkanı ve TTB Etik Kurul üyesi Prof. Dr. İskender Sayek’in konuşmacı olduğu “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansına geçildi. Sayek, tıp eğitiminde yaşanan yeni gelişmeler ışığında Türkiye’de tıp eğitiminin içinde bulunduğu durum hakkında bilgi verdi.