Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) bileşenlerinden biri olduğu Temiz Hava Platformu, ara tatil sonrası 5 Şubat’ta yeniden çalışmalarına başlayacak olan TBMM’de ilk sırada görüşülecek Torba Yasa’nın 45. maddesinin yarattığı muafiyet ve sebep olacağı kirliliğe dikkat çeken bir açıklama yaptı.

2013 yılında kömürlü termik santrallerin özelleştirilmesinin ardından, bu santrallerin çevre yatırımlarını tamamlamaları için 2019 yılının sonuna kadar süre tanınmıştı. Bu süre içerisinde santraller, filtre ve baca gazı arıtma sistemleri gibi çevre yatırımlarını yapmadan altı yıl boyunca zehirli gazları doğrudan havaya saldı. Torba Yasa’nın söz konusu 45. maddesi, Çanakkale, Kahramanmaraş, Karabük, Kütahya, Manisa, Sivas, Şırnak ve Zonguldak’ta bulunan 10 santralin iki yıl daha havayı kirletmesine neden olacak.

Açıklamada, termik santrallerin yol açtığı zararın maliyetinin, yasanın getireceği ertelemeyle kazanılması düşünülen miktardan çok daha fazla olacağına dikkat çekildi ve milletvekillerinden, çevre ve halk sağlığına ciddi zararları dokunacak bu düzenlemeyi kabul etmemeleri istendi.

Açıklama için tıklayınız.