Halkımızı Yemeksepeti işçileri ve DİSK/Nakliyat-İş’le dayanışmaya çağırıyoruz: Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika düşmanlığına ortak olmayalım! 

Yemeksepeti işçileri, insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için anayasal haklarını kullanarak konfederasyonumuza üye Nakliyat-İş Sendikası’nda örgütlenmeye ve üye olmaya başladılar.

Yemeksepeti’nde Türkiye genelinde 2021 Ocak ayı itibari ile çalışan 6 bin 200 işçinin büyük çoğunluğu moto kurye olarak çalışmaktadır.

Nakliyat-İş sendikamızın Yemeksepeti örgütlenmesi 2021 Ocak ayında hız kazanmış ve başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Bolu, Trabzon, Adana, Eskişehir ve diğer illerde bulunan üye sayısı 2 bin 200 kişiye ulaşmıştır. Sendikamızın 6356 sayılı yasaya göre toplu iş sözleşmesi yetki alabilmesi için işletmede %40 çoğunluk olan 2 bin 480 üyeye ulaşması gerekmektedir.

Bazı bölgelerde işveren temsilcileri, depo müdürleri ve şefler aracılığı ile sendikal örgütlenmeye yönelik baskı yapmışlar, üye işçiler istifaya zorlamışlardır. DİSK/Nakliyat-İş, baskılarla ilgili İstanbul’da bazı Yemeksepeti/BanaBi depolarında basın açıklamaları yapmış, cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmuştur.

Sendikamızın toplu iş sözleşmesi yetki aşamasına geleceği aşamada, örneği görülmemiş bir şekilde hile ve muvazaaya başvurarak, yasalara, yargı kararlarına aykırı bir şekilde resmi evrakta sahtecilik yapmış ve Yemeksepeti’nin taşımacılık işkolunu, “10 nolu ticaret, eğitim, büro işkolu” olarak değiştirmiştir. Bunun sonucu olarak da 2 bin DİSK/Nakliyat-İş Sendikası üyesi işçinin üyeliği düşürülmüştür. Bu sürece müdahale etmesi gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı şu ana kadar müdahale etmemiştir. Sendikamızın başvurusu üzerine yapılan müfettiş incelemesinin sonucu da 8 ay geçmesine rağmen henüz sendikaya gönderilmemiştir.

Yemeksepeti işvereninin, işçilerin örgütlenmesine yönelik baskıları, işçi ve sendika düşmanlığı devam etmiştir. Yemeksepeti ve BanaBi depoları özel kişilere devredilmeye başlanmış, işçilere yönelik istifa baskıları ve mobbinge dönüşen uygulamalar artmıştır.

Büyük çoğunluğu moto kurye olarak çalışan Yemeksepeti çalışanları, esnaf kurye olarak çalışmaya zorlanmaktadır. Çalışanların birlikte örgütlenme ortamı ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Bu süreçte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerde istifa edip ayrılanların sayısı artmıştır.

İstanbul’da DİSK/Nakliyat-İş Sendikası’nın örgütlenmesine öncülük yapan üç işçi 2021 Temmuz ayının başında işten çıkarılmıştır.

2001 yılında çevrimiçi yemek siparişi hizmeti vererek faaliyete başlayan Yemeksepeti, daha sonra BanaBi depoları ile market alışveriş hizmeti de vermeye başlamış ve 2015 yılında dünya tekeli olan Alman Delivery Hero’ya 589 milyon dolara satılmış ve pandemi döneminde de katlanarak büyümeye devam etmiştir.

Yemeksepeti’ni bugünlere getiren Yemeksepeti işçileri ve halkımızdır.

Ancak geçen süreçte Yemeksepeti işçilerinin aldıkları ücret, reel olarak düşmüş işçiler yoksullaşmış, sipariş ve prim baskısı boyun, bel fıtığı ile diğer sağlık sorunları altında çalışmak durumunda bırakılmıştır.

Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika düşmanlığını protesto etmek, işçilerin insanca yaşayabilecek bir ücret ve insan onuruna yaraşır çalışma koşulları için mücadelesi ile dayanışmada bulunmak amacıyla Yemeksepeti’nden yemek ve market siparişi vermeyelim, BOYKOT edelim.

Yemeksepeti işvereninin işçi ve sendika düşmanlığına ortak olmayalım!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Tabipleri Birliği