İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Güneydoğu’da yaşanan sokağa çıkma yasaklarının yarattığı sağlık ve insan hakkı ihlallerini protesto etmek ve barış talebini dillendirmek için nöbetteydi.

11 Ocak 2016 İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde bir araya gelen sağlık çalışanları Güneydoğu’da sağlık hizmeti vermeye çalışırken öldürülen sağlık çalışanlarının fotoğrafları, beyaz bayraklar ve “Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbetteyiz” pankartıyla hastane içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüşün ardından Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan ve SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol, bölgede yaşanan savaş ve hak ihlalleri konusunda konuşmalar yaptılar.

Konuşmaların ardından ortak basın açıklaması okundu. 

Okunan basın açıklamasının ardından Temel Bilimler binası önüne kadar yürüyen sağlık çalışanları burada nöbet eylemine başladılar.

Nöbet eylemi her gün saat 12.00-13.00 saatleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde devam edecek.

Basın açıklaması için tıklayınız...