Türk Tabipleri Birliği (TTB) Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen “Toplum ve Hekim 40 Yıl Etkinlikleri Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl?” başlıklı etkinlik, 25 Kasım 2018 Pazar günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Etkinlik saat 09.30’da TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasına, Toplum ve Hekim Dergisi’ne uzun yıllar büyük emeği geçen ancak şu anda aramızda olmayan Dr. Ata Soyer ve Dr. İlhan Diken’i anarak başlayan Adıyaman, Toplum ve Hekim’in; çürük kokusu yayan, toplumun sağlık hakkını budamak isteyen, kamuyu sermayeye peşkeş çekmek isteyen, hekimlik mesleki değerlerini öldürmek isteyen, sağlık emek gücünü değersizleştirmek isteyen düzeni mercek altına aldığını ve süregelen bu mücadele sahasına feyz verdiğini, nefes verdiğini söyledi.

Toplum ve Hekim dergisinin TTB değerlerine, hedeflerine sahip çıkarak, hekimliğin sosyal boyutunu, sağlığı etkileyen faktörleri sosyal ve ekonomik boyutuyla inceleyen ve bunların sağlık üzerindeki etkilerini tartışan, tartıştıran bir yere sahip olduğunu vurgulayan Adıyaman, “TTB 40 yıl önce olduğu gibi, bugün de bu ayrıcalıklı dergiyi çıkarmak için gösterdiği özel çabayı aynı heyecan ve çaba ile öncelikli olarak sürdürmektedir” diye konuştu. Adıyaman, konuşmasını başta derginin editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu olmak üzere, yardımcı editör Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Hakem Kurulu üyeleri, Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri ile yıllardır derginin dizgi ve tasarım faaliyetlerini yürüten Yeter Canbulat’a teşekkür ederek tamamladı.

40 Yılda Toplum ve Hekim

Adıyaman’ın konuşmasının ardından kolaylaştırıcılığını TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın üstlendiği, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun konuşmacı olduğu “40 Yılda Toplum ve Hekim” başlıklı konferansa geçildi.

İlk olarak Toplum ve Hekim dergisiyle ilgili bazı istatistikleri paylaşan Hamzaoğlu, Toplum ve Hekim’in Ocak 1978’den Kasım 2018’e kadar olan dönemde 210 sayı çıktığını belirterek, bu sayılarda 736 farklı yazarın 2801 yazısının yayımlandığını aktardı. Hamzaoğlu, tarihsel süreç içerisinde Toplum ve Hekim dergisini dönemlere ayırarak incelediği konuşmasında, Toplum ve Hekim’in dünya, Türkiye, sağlık ve TTB gündemiyle, sürekli olarak kendini güncelleyen bir dinamikle, çok güçlü bir arşive imza attığını söyledi. Hamzaoğlu konuşmasını dergiye tüm emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

Günümüzde Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl?

Hamzaoğlu’nun konuşmasının ardından, kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Feride Aksu Tanık’ın üstlendiği, Emirali Türkmen, Turgay Fişekçi ve Prof. Dr. Aylin Uluşahin’in konuşmacı olduğu “Günümüzde Süreli Yayıncılık: Neden? Nasıl?” ve , “TTB ve Tabip Odalarında Süreli Yayıncılık” başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Toplum ve Hekim 40 Yıl Etkinlikleri, Dr. Yavuz Üçkuyu ve Dr. Cavit Işık Yavuz’un kolaylaştırıcılığını yaptığı “Ne Yapmalı? Nasıl Yapmalı? Nereden Başlamalı?” başlıklı forumun ardından sona erdi.