Dünya Tabipler Birliği (DTB), 26-30 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenen yıllık Genel Kurul toplantısında, Türk Tabipleri Birliği tarafından önerilen ve iklim krizinin yaşandığı günümüzde gelecek kuşakların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesine yönelik öneriler içeren tutum belgesini oylayarak kabul etti.

İklim değişikliği sorununun ivediliği ve karmaşıklığının küresel düzeyde bir değişimi gerekli kıldığına dikkat çekilen tutum belgesinde politikacılara, politika belirleyicilere, uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki karar vericilere harekete geçme çağrısı yer aldı.

Tutum belgesinde DTB’nin tavsiyeleri 12 madde ile sıralandı.

Tutum belgesinin tamamını okumak için tıklayın.