TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Cizre'de yıkılan bir binanın bodrum katından mahsur kalan, aralarında yaşamını yitirenlerin ve biri çocuk yaralıların bulunduğu 28 kişinin kurtarılması ve ihtiyaçları olan sağlık hizmetinin sağlanması talebiyle, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na bir mektup gönderdi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan şiddet ortamı nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşımda zorluklar yaşandığını, sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar gerçekleştiğini, buna karşın hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirten İlhan, bu ortamda yurttaşların yaşam hakkını gözeten acil sağlık hizmetlerinin erişimini sağlamanın başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere Devletin görevi olduğunu vurguladı. 

İlhan, son 48 saat içinde medyada, Cizre' de içinde 28 kişinin bulunduğu beş katlı bir binanın bodrum katı hariç üstteki tüm katların yıkıldığı, bodrumda yaşamını yitiren dört yurttaşın dışında yirmiden fazla yaralının beş gündür beklediği, bir kız çocuğu da dahil olmak üzere yaralananların bir bölümünün hayati tehlikesinin bulunduğu haberlerinin yer aldığını hatırlatarak, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'dan bu konuda gerekli çabanın gösterilmesini talep etti.

Dr. Bayazıt İlhan'ın mektubu için tıklayınız.