Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve TTB başta olmak üzere meslek örgütlerine yönelik baskılar üzerine 18 Kasım 2022 günü Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) ziyaret etti.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile Hukuk Bürosu’ndan Av. Verda Ersoy’un katıldığı ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkâr ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba yer aldı.

Görüşmede TTB heyeti; haksız, hukuksuz ve antidemokratik bir şekilde tutuklanan Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve TTB başta olmak üzere meslek örgütlerine yönelik baskılara karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine aktarımlarda bulundu. Türkiye’deki sağlık ortamının sorunları hakkında da bilgi veren heyet, TTB’nin bugüne değin yürüttüğü mücadelelerin aktarıldığı “Kazanımlarımız” kitabı ve konuyla ilgili bir dosyayı da Kılıçdaroğlu’na sundu. CHP heyeti de TTB ile dayanışma içinde olacaklarını iletti.