Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, 24 Aralık 2020 günü “İşyerlerinde COVID-19 Kapsamında Havalandırma Tedbirleri”  başlıklı bir çevrimiçi panel düzenledi.

Panelin yürütücülüğünü üstlenen iki isimden TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt panelin konuşmacılarından İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Nur Töreyin’in COVID-19 semptomları göstermesi nedeniyle etkinliğe katılamayacağını bildirdi. Panelin diğer yürütücüsü TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Mustafa Dönmez ise işyeri hekimlerine dönük eğitimler kapsamında bir araya geldiklerini ve bundan sonra da eğitim etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Haluk Çalışır “Kapalı Alanlarda COVID-19 Bulaşı” başlıklı bir sunum yaptı. Sunumuna damla, damlacık, damlacık çekirdeği, aerosol, mikron gibi çok kullanılan kavramları tanıtarak başlayan Çalışır, daha sonra partiküller ve solunum yolları, ACE reseptörünün dağılımı, solunumsal aktiviteler ve salınan aerosoller, bağıl nem oranıyla ilişki ve kapalı alanlarda değişim hızları gibi başlıklar üzerinden bulaşma yollarını aktardı. Özellikle kapalı mekanlarda küçük damlacıklar aracılığı ile uzun süre hastalık bulaştırılabildiğinin altını çizen Çalışır, bu nedenle maske-mesafe-temizlik tedbirlerine ek olarak havalandırma yol ve koşullarının artırılması gerektiğini kaydetti. Kapalı ortamlardaki bulaşmaları farklı örnekler üzerinden inceleyen ve doğal-mekanik havalandırma sistemlerini kıyaslayan Çalışır, sunumunun son bölümünde ise UVC uygulamasının etkisinden ve bakım yöntemlerinden söz etti.

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Zeki Yılmazoğlu ise COVID-19 pandemisi ile birlikte yeniden tartışmaya açılan hava yoluyla bulaş, kapalı alanlarda yayılım yolları ve yetersiz havalandırma olgularını değerlendirerek söze başladı. Ashrae ve Rehva’nın kapalı alanlarda bulaş riskini azaltmaya dönük çözüm önerilerini maddeler halinde aktaran Yılmazoğlu, farklı kapalı alanlardaki havalandırma modellerini inceledi, hastanelerdeki mekanik sistemlere ise özel bir parantez açtı. UV ışınların kullanımı, maruziyet, sıcaklık ve nem ile ilişkisini irdeleyen Yılmazoğlu, sunumunun son bölümünde ise havalandırma sistemi için gerekenlerden bahsetti.

Panel, Youtube üzerinden gelen soruların yanıtlanmasıyla birlikte son buldu.