Türk Tabipleri Birliği 68. Büyük Kongresi (Seçimsiz),10 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da, Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

Kongre gündemi aşağıdadır: 

 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
68. BÜYÜK KONGRE (SEÇİMSİZ)
GÜNDEMİ

 

10 Haziran 2017 Cumartesi

Saat:09:30

-Açılış ve Divan seçimi

-Saygı duruşu

-Büyük Kongre Gündeminin okunması ve varsa değişiklik önerilerinin oya sunulması

-Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın açış konuşması

-Merkez Konseyi Çalışma Raporunun, Mali Raporunun ve Denetleme Raporunun okunması

-Raporların görüşülmesi

-Mali Raporun aklanmak üzere oya sunulması

-Tahmini Bütçenin görüşülerek oya sunulması

-Karar önerilerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması

-Dilek, istek ve önerilerin sunulması

 

YER: Devlet Su İşleri Konferans Salonu Yücetepe-ANKARA