TTB yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” başlıklı yeni sayısı yayımlandı.

Dosya editörlüğü Doç. Dr. Aslı Davas ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen tarafından yapılan Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık başlıklı dosya 2019 yılının üçüncü sayısı olarak yayımlandı.  Dosyada konuyu çeşitli yönleriyle ele alan on yazı bulunuyor. Dosya editörleri, ekonomik krizin kadınların bir araya gelip hem sermayeye hem de ataerkiye karşı mücadele etmesi için de bir zemin yarattığını ve bu kapsamda da birlikte mücadele ederken geçmiş tecrübelerden faydalanılacak ve ekonomik krizin kadınlara etkilerini farklı yönleriyle tartışan bir sayı hazırladıklarını belirtiyorlar.

Toplum ve Hekimin bu yeni sayısındaki yazıların özetlerine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor (http://www.ttb.org.tr/thnew/).