6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda çalışanların da aralarında olduğu çok sayıda kişi, kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilenler arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) eski İkinci Başkanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Üyesi Doç. Dr. Aslı Davas ve TTB üyesi hekimler de bulunmaktadır.

Önceki KHK’larda olduğu gibi, haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen üyelerimiz ve eski yöneticilerimiz olan hekimlerin, iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçildikleri bilinmektedir. Bu durum, Birleşmiş Milletler’in raporlarında da ifade edilmiş ve  TTB’nin üyesi olduğu Dünya Tabipler Birliği ve Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi tarafından kınanmıştır. 

Çok sayıda hekimin ihraç edilmesi, sağlık hizmetlerinde ve eğitimde büyük bir boşluğa ve halkımızın sağlık hizmetlerine erişiminde ciddi sonuçlar doğuracak aksaklıklara neden olmuştur. Her yeni KHK ile bu sorun büyümekte, telafisi mümkün olmayacak boyutlara ulaşmaktadır.

Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına bir an evvel yeniden kavuşmaları talebini bir kez daha güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, görevlerine dönmesi için tüm kurumsal ve hukuksal olanaklarımızla mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşırız.  

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi