Almanya Büyükelçiliği, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine 10 Kasım 2022 günü TTB’yi ziyaret etti.

Görüşmeye Almanya Büyükelçiliği Elçi ve Misyon Şefi Yardımcısı Henning Simon ve Siyasi İşlerden Sorumlu İkinci Katip Dr. Nicola Gotthardt ile TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Alican Bahadır ve Dr. Onur Naci Karahancı katıldı.

Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltı sürecinin aktarıldığı görüşmede TTB’yi ve meslek örgütlerini hedef alan düzenleme hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.