Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Koronavirüs salgın tehlikesinden kaçınmak amacıyla çeşitli önlemlerin alındığı bugünlerde, hastaların kimliklerinin kontrolü amacıyla avuç içi izlerinin alınmasının durdurulması ve kimlik kartlarının kullanılmasının yararlı olacağı görüşünü Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirdi.

TTB Merkez Konseyi, benzer şekilde, parmak izi alınarak kimlik tespiti yapılan hapishane gibi yerlerde de uygulamanın durdurulmasının değerlendirilmesini Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Danışma Kurulu’ndan talep etti.

SGK’ye gönderilen yazı için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Danışma Kurulu’na gönderilen yazı için tıklayınız.