2008-2010 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi, Toplum ve Hekim Dergisi Hakem Kurulu üyesi ve Diyarbakır Tabip Odası eski başkanlarından Dr. İlhan Diken, aramızdan ayrılışının 5 yılında Diyarbakır Tabip Odası’nca düzenlenen etkinliklerle anıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilk olarak, Diken’in Yeniköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Daha sonra, Diyarbakır Tabip Odası’nda Dr. Diken’in ailesi ve dostlarının katılımıyla Dr. İlhan Diken’e dair söyleşi ve “İzi Kalsın” adlı kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Etkinliklere, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, 1994-1996 dönemi TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Selim Ölçer, TTB Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ve Diyarbakır Tabip Odası yöneticilerinin yanı sıra Diken’in ailesi, yakınları ve hekim dostları katıldı.