Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası'nın düzenlediği etkinlikte hekimlerle buluştu.

TTB Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıda, Dr. Tükel, 14 Mart’a giderken Türkiye sağlık ortamının bir değerlendirmesini yaptı ve TTB’nin 14 Mart için belirlediği talepleri paylaştı.

Dr. Tükel, Sağlık Bakanlığı’nın birkaç ay önce yayımladığı 2015 yılına ait sağlık istatistiklerinden de yararlanarak, 14 yıldır uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programının sağlık ortamı ve hekimler üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı. Dr. Tükel, Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülemez durumda olduğunu; Sayıştay Raporu’na göre Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı döner sermaye ile işletilen hastanelerin iflas aşamasına geldiğini; Kamu-Özel Ortaklığı modeliyle yapılan yüksek maliyetli şehir hastaneleriyle kamudan özele büyük oranlarda kaynak aktarımının gerçekleştirildiğini ve bu kurumlarda iyi otelcilik hizmeti verilmesinin sağlık hizmeti sunumunun önüne geçtiğini; 15 kalemde alınan katkı ve katılım paylarının ise hastaların belini büktüğünü dile getirdi.

Dr. Tükel, konuşmasında, OHAL sürecinin hekimlik uygulamaları ve sağlık hizmet sunumu üzerindeki olumsuz etkilerine ve sağlık alanında oluşturduğu tahribata değindi. Tükel, OHAL sürecinde ihraç edilen hekimlerle ilgili TTB’nin yaptığı çalışmaları aktardı.

‪Konuşmasının son bölümünde 14 Mart Programı ile ilgili bilgi veren Tükel, TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen  TTB’nin 14 Mart’a yönelik 4 talebini aktardı ve hekimlerin bu taleplere sahip çıktıklarını belirtti. Referandum yaklaşırken TTB Merkez Konseyi olarak “Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var” diyerek yola çıktıklarını belirten Tükel, 16 Nisan referandumunun, sağlık ortamının iyileştirilmesi, hekimlerin taleplerinin gerçekleşebileceği koşulların oluşması açısından bir fırsat yarattığını ifade etti. Tükel konuşmasını, OHAL sürecinde hekimlik değerlerini savunmanın ve mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaparak bitirdi..

Dr. Selma Güngör, konuşmasında, haksız ve hukuksuz olarak kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımızın yaşadıkları sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin oluşturulması için yapılan çalışmalardan ve bu konuda TTB bünyesinde bir Çalışma Grubu kurulacağından söz etti.  

Toplantı, tartışma bölümüyle sona erdi.