Üç yıl önce açlık grevlerinde ölümlerin önlenmesi çağrısıyla düzenlenen bir basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle iki ay süreyle açığa alınan Ankara Tabip Odası önceki dönem Yönetim Kurulu üyesi ve TTB İnsan Hakları Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu; bu defa da Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “devlet memurluğundan çıkarma” istemiyle Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Ankara Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, “Dr. Ayşe Uğurlu Yalnız Değildir” diyerek 18 Eylül 2023 günü Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı da katıldı.

Ortak basın açıklamasını SES Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Sabiha Akdeniz Günay okudu. Dr. Ayşe Uğurlu’nun, hedef haline getirilmesine sebep olan açıklamada hekimlik mesleğinin etik ilkeleri uyarınca hareket ettiğinin altını çizen Akdeniz Günay, Türkiye’nin imzacısı olduğu pek çok uluslararası sözleşmenin yaşam ve sağlık haklarını hatırlattığını kaydetti. Açıklama, Dr. Ayşe Uğurlu hakkındaki bu mesnetsiz soruşturma ve cezaların derhal geri çekilmesi talebinin dillendirilmesiyle son buldu.

ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Erden, “Bir hekim doğal olarak bir insan hakları savunucusudur. Dr. Ayşe Uğurlu aslında hekimlik yapmıştır, yaşamı savunmuştur. Bu bir suç değil, yegane görevimizdir. Dr. Ayşe Uğurlu’ya uygulanan siyasal bir şiddettir” diye konuştu.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik; iktidarın OHAL süreciyle birlikte Türkiye’yi bir anayasasızlık rejimine sürüklediğini, buna bağlı olarak uluslararası sözleşmelere aykırı uygulamaların ve muhalif kesimlere yönelik baskının tırmandırıldığını söyledi. Sağlık alanında “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem sürecindeki birlikteliğe dikkat çeken Bozgeyik, Anayasa’ya aykırı bu uygulamalara karşı da hep birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut; TTB’nin girişimleri sonrası aralarında Dünya Tabipleri Birliği’nin de olduğu uluslararası örgütlerin Dr. Ayşe Uğurlu ile ilgili süreci takip ettiğini aktardı. Bu hukuksuz uygulamadan bir an önce geri dönülmesi çağrısı yapan Bulut, “Biz mücadelede hep birlikte olacağız. Dr. Ayşe Uğurlu’nun onurumuz olduğunu her yerde haykıracağız” dedi.

Basın açıklamasında son sözü Dr. Ayşe Uğurlu aldı. Hekimlik yaptığı 33 yıl boyunca iyi hekimlik değerlerini ve insan haklarını gözettiğini belirten Uğurlu, hakkında herhangi bir adli soruşturma olmaksızın idari bir soruşturma yürütülmesinin hukuksuzluğuna dikkat çekti. Uğurlu sözlerini şöyle noktaladı: “Haksız ve hukuksuz uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini, iyi hekimlik değerleriyle yeniden görevime dönmeyi istiyorum. İnsan hakları mücadelesinden hiçbir kurum beni uzaklaştıramaz!”

Basın açıklaması, “Ayşe Uğurlu onurumuzdur” sloganıyla sona erdi.