“Serbest Çalışma Hakkı ve Mesleki Bağımsızlık Panel-Forum”, İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 18 Aralık 2022 tarihinde düzenlendi. Etkinliğe Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, tabip odaları başkanları, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) temsilcileri ve hekimler katıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik”teki değişikliklerin değerlendirildiği panel-forumda, değişikliklerin Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ni tamamladığı belirtilirken, yönetmelikte yapılan düzenlemelerin hekimlerin mesleki bağımsızlıklarına saldırı anlamına geldiği vurgulandı.

Etkinlikte söz alan Ökten, hekimlerin serbest meslek hakkını ortadan kaldıran bu düzenlemeye karşı mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyerek, “Bir taraftan ‘Kamuda bile hastalar istediği hekimi seçme hakkına sahiptir’ diyeceksiniz, diğer taraftan hastaların özel muayenesi olan hekime muayenenin önünü keseceksiniz. Bir taraftan kamuyu çökertmek için kamu-özel ortaklığı ve özel hastanelere tüm kapıları açarken, diğer taraftan yüzyıllardan beri devam eden hekimlerin serbest meslek hakkını gasp ederek, hekimlerin mesleki bağımsızlık haklarını ellerinden alarak onları özel hastane patronlarına ucuz emek gücü veya kamuya dönmelerini zorlayacaksınız” dedi.

Etkinlik, soru-yanıt bölümü ile son buldu.