Halen tutuklu bulunan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’na destek eylemleri devam ediyor.

23.06.2016 tarihinde İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde SES Aksaray Şubesi ve İstanbul Tabip Odası'nın çağrısı ile Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın öğrencileri, meslektaşları ve sağlık çalışanları bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasında ilk sözü TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel aldı. Prof. Dr.Tükel “Bir süre önce Barış İçin Akademisyenlere yönelik gözaltı ve tutuklamalar yaşandı, devamında benzer baskı süreçleri gazetecilere dönük olarak gerçekleşti. Medya yoğun bir baskı altında, bağımsız ve özgür değil. Basına yönelik baskılara karşı dayanışma göstermek isteyen, baskılara dikkat çekmek isteyen üç arkadaşımız; Şebnem Korur Fincancı, Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu baskılar altındaki bir gazetenin genel yayın yönetmenliğini 1 günlüğüne devraldılar. Ardından arkadaşlarımız gözaltı ve tutuklanmayla karşı karşıya kaldılar. Şebnem Hocamızın tutuklanması aslında insan haklarına yapılan bir saldırıdır. Şebnem Hocamız sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde insan hakları alanında çalışmalar yapmıştır. Onun tutuklanması demek insan haklarına yönelik saldırıları meşrulaştırmaya çalışmak demektir. Bugün burada bir araya gelen Şebnem Hocanın öğrencileri, çalışma arkadaşları olarak bizler anti-demokratik uygulamaların karşısında olduğumuzu ve tutuklu arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha duyuruyoruz” dedi.

İstanbul Tabip Odası adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan ise “Şebnem Hocamız ile biz burada kar-kış demeden barış nöbetleri tuttuk. İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin diye mücadele yürüttük. Bugün ben hem bir kadın olarak, hem Şebnem Hocanın öğrencisi olarak, hem de yoldaşı olarak buradayım. Bilinsin ki eril anlayışa karşı kadınların sesi susmayacak. Barış, eşitlik, özgürlük gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizler Şebnem Hocanın hakikat belgeleriyiz. Bahreny’den, Filipinler’e, Güney Afrika’dan en son Cizre’ye dek insan hakkı ihlallerine karşı verdiği mücadeleyi susturamayacaklar. Gerçekleri ne olursa olsun haykırmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Nadir Arıcan, SES adına Dr.Selma Okkaoğlu ve Tıp Öğrencileri Komisyonu’ndan öğrenciler konuşmalar yaptılar.

Ortak basın açıklamasını SES Aksaray Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Adıgüzel okudu. Açıklamada; “Akademisyenlerin, gazetecilerin, aydınların, sanatçıların, işçi ve emekçilerin, kadınların, öğrencilerin, farklı inançlara sahip olan ya da olmayan insanların, LGBTi bireylerin, insan hakları savunucularının ve hatta milletvekillerinin bu denli baskı altında olduğu bir ülkede artık demokrasiden söz edilemez. İstanbul Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin çeşitli kurullarında görev alan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesi, dünyada işkence ile mücadelenin mihenk taşı haline gelmiş İstanbul Protokolü’nün yazarlarından ve yürütücülerinden olan, yalnızca ülkemizde değil, Filistin’den Gazze’ye nice insan hakları mücadelelerine eşsiz katkılar veren Ablamız, Hocamız, Dostumuz, Meslektaşımız; Şebnem Korur Fincancı'nın nezdinde bir kez daha haykırıyoruz; özgürlüklerimize yönelik göz dağlarınıza boyun eğmeyeceğiz. Olur da bilmeyenler var ise ya da anlamak istemeyenler var ise hatırlatmak isteriz ki; sadece ve sadece hakikate tanıklık eden, hakikatin kaydını tutan ve onu yaymak için zorbalığa direnen vicdanın sesi hapsedilemez! Bizler sağlık emekçileri, öğrencileri, çalışma arkadaşları olarak Şebnem Hocamızın hakikatleri ortaya çıkarma mücadelesini kısa bir süreliğine onsuz sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki Şebnem Hocamız kısa sürede özgürlüğüne kavuşacak ve bu mücadeleyi birlikte omuzlayacağız. Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hocamızın yıllardır görev yaptığı İstanbul Tıp Fakültesi’nden bir kez daha sesleniyoruz; Hocamız Prof. Dr .Şebnem Korur Fincancı, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu bir an evvel serbest bırakılsın. Ayrıca sürecin takipçisi olacağımızı da kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

Basın açıklaması Bakırköy Cezaevi önünde tutulan özgürlük nöbetine katılım çağrısı ile sona erdi.