Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bileşenlerinden biri olduğu Nükleer Karşıtı Platform tarafından düzenlenen “Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması” 13 Ekim 2019 tarihinde Mersin’de gerçekleştirildi. Toplantıya, TTB adına Genel Sekreter Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldı.

Bülent Nazım Yılmaz, konuşmasında TTB’nin halkın sağlığını tehdit eden her olaya karşı mücadele etme zorunluluğu ve sorumluluğu olduğunu belirterek, halkın sağlık ve yaşam hakkını tehlikeye atan nükleer santrallere karşı mücadelede TTB’nin de her zaman diğer inisiyatiflerle birlikte mücadele edeceğini kaydetti.

Toplantının 16 Ekim 2019 tarihinde açıklanan sonuç bildirgesinde, Türkiye’deki enerji verimliliği ve yatırımları değerlendirildiğinde nükleer santrale ihtiyaç bulunmadığına dikkat çekilerek, “Nükleer santrallerden derhal vazgeçilmesini istiyoruz” denildi.

Sonuç Bildirgesi için tıklayınız.