17 Ağustos Marmara depremi ardında çok büyük acılar ve sorunlar bıraktı. Depremin hemen ardından bölgede olan hekimler sonrasında da kalan sorunların çözümüne katkıda bulunmak için çaba harcadı. Türk Tabipler Birliği olayın sağlık boyutuna yönelik verileri değerlendirdi ve çeşitli yönleri ile rapor haline getirdi. Depremden 19 yıl sonra bugün, acıların tekrar yaşanmaması için üzerimize düşenleri  unutmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi