Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve tabip odaları, ekonomik ve özlük haklarımız için yoğun bir mücadele yürütmektedir. Geçtiğimiz dönem ''Emek Bizim, Söz Bizim'' diyerek başlattığımız mücadele programı çerçevesinde yaptığımız G(ö)REV etkinliği de dâhil eylem ve etkinliklerimiz tüm hekimlik alanlarını kapsayarak yoğun bir şekilde sürmüş, bunun sonucu olarak hekimlerin hak ve talepleri kamuoyu gündemine gelmişti. Bununla birlikte o zamana dek sesimizi duymazdan gelen iktidar, kısmi ve yetersiz de olsa bazı adımlar atmak zorunda kalmıştı. Bilinmelidir ki ekonomik ve özlük haklarımızda iyileştirme, emeğimizin karşılığını aldığımız daha iyi bir sağlık ortamı oluşturulana kadar mücadelemiz artarak sürecektir.

İş güvencesizliğine, sağlık alanında yaşanan şiddete, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, emeğimizin sömürülmesine karşı tabip odalarımızla, kol ve komisyonlarımızla yürüttüğümüz mücadeleyi sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte yürütmenin kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bugüne kadar yapılan her türlü hak arama eylemini desteklediğimiz gibi 15 Aralık 2022’deki hak arama eylemlerini de desteklediğimizi belirtmek isteriz.

Hekimliğin farklı alanlarında biriken birçok soruna karşı hak arama mücadelesinin, birliktelik ve sürekliliğin önemini vurgulamak istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızın karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağına inanıyoruz.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi