10-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Kars Belediyesi’nce “Kars’ta Sağlıklı Toplumsal Yaşantı İçin Strateji Saptama” temasıyla düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı”nda, sağlıklı toplum için yapılması gerekenler tartışıldı.

Çalıştayın, demokratik kitle örgütlerinin sağlıklı toplumsal yaşantı için belediyelerden beklentilerinin konu alındığı oturumuna Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman konuşmacı olarak katıldı. Adıyaman, 31 Mart seçimlerinden önce sağlıklı kentler için yerel yönetimlerin yapması gerekenleri açıkladıklarını, Kars Belediyesi'nin kenti sağlıklı yapmak için düzenlediği bu çalıştayın çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yerel temsilciler, hekimler ve halk sağlığı uzmanlarının katıldığı çalıştayda, sağlıklı yaşam için gereksinimler olan yeterli temiz su, temiz hava, temiz çevre, barınma, yeterli beslenme ile demokrasi ve barışın önemi vurgulandı.

Çalıştaya katılan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, ATO Genel Sekreteri Opr. Dr. Ali Karakoç ile Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu da sunumları ile katkıda bulundular.