Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması talebiyle açılan davayı takip etmek için TTB’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Dünya Tabipleri Birliği (DTB) Başkanı Dr. Osahon Enabulele, Adana Tabip Odası’nı ziyaret etti. Dr. Enabulele’nin ziyaretine TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut da eşlik etti.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selahattin Menteş ile görüşen Dr. Enabulele, tabip odasında düzenlenen etkinlikte hekimler ile de bir araya geldi. Dr. Enabulele, Adana ziyaretinde TTB heyeti ile TTB Adana Lojistik Merkezi’ni ve kentteki sağlık kurumlarını da ziyaret etti. Dr. Enabulele gerçekleştirdiği ziyaretlerde hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sorunlarını dinleyerek görüş ve önerilerini aldı.