Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. R.  Şebnem Korur,  TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi Üyeleri Dr. Meltem Günbeği ve Dr. Onur Naci Karahancı, 18-22 Ekim tarihleri arasında Karadeniz Bölgesi tabip odalarına ziyaretler gerçekleştirerek oda yönetici ve aktivistleri ile bir araya geldiler.

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize-Artvin  tabip odalarını kapsayan ziyaretlerde, odaların değerlendirmelerinin yanı sıra, oda bölgelerinde Covid-19 pandemisi, hekimlerin çalışma koşulları, sağlık sisteminden kaynaklanan sorunlar, sağlıkta şiddet başlıkları hakkında TTB ve odalar olarak neler yapılabileceğine ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

Toplantılarda, meslektaşlarımızla yüz yüze temasın önemli olduğu, görüşmelerin oldukça verimli geçtiği ve örgütümüz adına umut veren bu ziyaretlere devam edilmesi gerekliliğinde ortaklaşıldı.